Profiel aanmakenWachtwoord vergeten?

Algemene voorwaarden

Maart 2012

Friesland Pop verklaart dat deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Friesland Pop aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve vermelding op deze website.

Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan informatie dat op de website is gepubliceerd alsmede Friesland Pop daarvoor aansprakelijk stellen. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan acties, evenementen of welke uiting dan ook waarbij inschrijving nodig is,  die door Friesland Pop of door een van de in de website van Friesland Pop opgenomen gebruikers is opgesteld. Gebruikers wordt nadrukkelijk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Friesland Pop heeft ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Friesland Pop behoudt het recht om informatie die is aangeleverd door gebruikers te gebruiken ter behoeve van het Fries Pop Archief of ter behoeve van informatie voor Friesland Pop en publicaties, nieuwsberichten of andere uitingen van Friesland Pop. Friesland Pop behoudt tevens het recht om informatie of welke uiting dan ook, die door gebruikers is geplaatst te verwijderen zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

Download de algemene voorwaarden