Profiel aanmakenWachtwoord vergeten?

Teade De Boer

Backstage > Professionals > Festival > Teade De Boer Stifting Aaipop

Aaipop is it grutste Frysktalige festival op de wrd, oprjochte yn 1987 mei 200 besikers. De re 25 jier is Aaipop groeit oan't jierliks 2000 besikers.

Neist it Festival jierliks op Peaskemoandei organisearret de Stifting in bernespektakel op de woansdei yn de hjersfaksje en jout it nije as begjinnende bands dy't noch nea op Aaipop spile ha in poadium by Aaipop der op . Yn 2012 hat der foar it earst yn de skiednis in ynternasjonale wikseling plakf mei in festival Wales. De ambysjes bliuwe grut!

Dus spylje jimme yn it Frysk? Lit it witte!