Profiel aanmakenWachtwoord vergeten?

Friesland Pop

Stichting Friesland Pop is dé organisatie voor verbetering van het Friese popklimaat. De stichting ontwikkelt en onderhoudt de Friese pop-infrastructuur, ontwikkelt Fries talent, organiseert provinciaal overkoepelende evenementen zoals de Kleine Prijs van Fryslân en het Freeze Festival en informeert artiesten en lokale overheden over alles wat met pop, popcultuur en organisatie te maken heeft. Ook houdt Friesland Pop samen met Tresoar het provinciale poparchief bij.

Friesland Pop richt zich direct op de artiesten, podia, overheden en belangengroepen en daarmee indirect op de consument van popmuziek:

  • Aan artiesten levert Friesland Pop advies en informatie en tevens indirect ondersteuning en optreedmogelijkheden (Freeze Festival, Talentstages, Kleine Prijs van Fryslân, Friesland Pop Live).
  • Aan Friese podia en festivals levert Friesland Pop advies en informatie, met name ook over financiële mogelijkheden voor het realiseren van nieuw programma.
  • Aan overheden en belangengroepen levert Friesland Pop advies en informatie op het terrein van beleidsvorming en faciliteiten. Tevens initieert Friesland Pop samen met overheden (en derden) nieuwe projecten en ontwikkelingen op het terrein van de popcultuur in Fryslân.

Omrop Fryslân maakte een reportage over 25 jaar Stichting Friesland Pop
[start op 14:08 min.]

Friesland Pop is de drijvende kracht achter het Fries Popnet, het samenwerkingsorgaan van Friese podia, popopleidingen en Popfabryk, dat dient als broedplaats van nieuwe ontwikkelingen in de Friese popcultuur. Met de Friese dance-organisaties vormt Friesland Pop het samenwerkingsverband Dancenet Friesland en ontwikkelt ze nieuwe initiatieven op het gebied van de dance in Fryslân.

Ook is Friesland Pop onder andere de initiator van het talentenproject Freesonica en het Friese productiehuis Popfabryk, die als doelstelling hebben om Fries poptalent de middelen te verschaffen landelijk door te breken. Daarbij is Friesland Pop tevens mede-initiator van de opleiding D'Drive (voorheen Pop & Media) bij het ROC Friesland College.

 

MEDEWERKERS

Sjouke Nauta - foto Patrick Visser

Sjouke Nauta
Directeur en verantwoordelijk voor de projecten Talentstages en Ontwikkeling Infrastructuur.

Titus van ’t Veer
Projectleider (o.a. Free, Friese Lente, Stage Europe Network, Sa Fier Fan Hûs).

Evelyn Andoh
Projectleider (o.a. Friese Popawards, Kleine Prijs van Fryslân).

Desiré Hindriks
Boekhouding en secretariaat.
 

Friesland Pop werkt voor haar activiteiten zoveel mogelijk samen met zowel de partners in het Fries Popnet als anderen uit het Friese popveld. Selecties en programmering van de verschillende activiteiten komen mede tot stand door adviezen van onafhankelijke programmacommissies en jury’s.

BESTUUR EN RAAD VAN ADVIES

Daarbij wordt Friesland Pop bestuurd door een klein maar deskundig bestuur, bestaande uit Nieske Ketelaar (voorzitter), Fokke van der Veen (penningmeester), Edwin Zwaagman en Remko de Jong.

De Raad van Advies bestaat uit Simon Tijsma, Piter Terpstra, Bianca Harms, Baukje de Vries, Marius de Boer, Jan Tekstra en Eric Ennema.

 

STAGES

Bij Friesland Pop is er doorlopend plek voor stagiairs van middelbare en hogere beroepsopleidingen. Wil je ook bij ons stage lopen? Stuur ons dan een motivatiebrief én je cv of bel tijdens kantooruren voor meer informatie.

POPNL_logo_nieuw

 

Friesland Pop is lid van POPnl, de landelijke samenwerkingsstichting van provinciale popkoepels.